bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn khám phá thị trường

Công cụ này cung cấp hướng dẫn giúp bạn hiểu được hệ thống thị trường mà sau này giải pháp công nghệ sẽ được ứng dụng vào. Các phần khác nhau của công cụ này sẽ giúp bạn yên tâm rằng giải pháp công nghệ của mình đáp ứng được các nhu cầu cũng như góc nhìn khác nhau của người dùng (người dùng cuối) và người mua (khách hàng) và các nhân tố chủ chốt khác trong hệ thống thị trường.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây:


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi