bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn bảo mật

Công cụ này sẽ giúp bạn quyết định xem khi giao dịch với khách hàng tiềm năng, liệu bạn có cần dùng một thỏa thuận bảo mật thông tin, hoặc thỏa thuận chuyển giao tài liệu, hoặc cả hai hay không. Để hỗ trợ những mối quan hệ tin cậy và hiệu quả, bạn có thể cần phải làm rõ về tính bảo mật. Việc này sẽ đảm bảo rằng các ý tưởng mới lạ cũng như thông tin nhạy cảm hoặc tuyệt mật sẽ được giữ bí mật, nhằm bảo vệ lợi ích của tất cả các đối tác hoặc người cộng tác.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công cụ.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi