bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh năng lực (Capability Statement) – Bước 4

Với hướng dẫn này, bạn có thể xây dựng một Thuyết minh năng lực với thông tin rõ ràng về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu. Nhờ đó, công cụ này sẽ giúp bạn có được lợi thế khi giao tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về năng lực và chuyên môn của nhóm nghiên cứu.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công cụ.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi