bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh năng lực Bước 4

Với hướng dẫn này, bạn có thể xây dựng một Thuyết minh năng lực với thông tin rõ ràng về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu. Nhờ đó, công cụ này sẽ giúp bạn có được lợi thế khi giao tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về năng lực và chuyên môn của nhóm nghiên cứu.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Vui lòng xem bản tiếng Anh tại đây.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi