bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn xây dựng câu chuyện điển hình về khách hàng

Công cụ này sẽ cung cấp cho bạn một mẫu cấu trúc để giúp bạn truyền đạt các giá trị mà giải pháp công nghệ này có thể mang lại cho khách hàng. Bằng cách chia sẻ câu chuyện thực tế từ một khách hàng đã có, bạn có thể chứng minh rằng giải pháp công nghệ của mình đã mang lại những lợi ích và giải pháp giải quyết được những thách thức của khách hàng.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Hướng dẫn xây dựng câu chuyện điển hình về khách hàng


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi