bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn Phân tích Lợi ích và Chi phí (CBA)

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá lợi ích và chi phí để xác định lợi nhuận kinh tế mà giải pháp công nghệ đã góp phần mang lại cho nền kinh tế. Bạn có thể chia sẻ thông tin này với các bên liên quan và sử dụng thông tin để minh chứng rộng hơn những giá trị mà công nghệ mang đến cho nền kinh tế.

Bạn có thể truy cập công cụ tại đây.

 


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi