bỏ qua nội dung chính

Câu chuyện về thay đổi của người thụ hưởng

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng câu chuyện về sự thay đổi của người được thụ hưởng lợi công nghệ của bạn, qua đó giúp bạn chia sẻ về tác động cũng như giá trị mà công nghệ này có thể tạo ra cho các ngành khác nhau.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Câu chuyện về thay đổi của người thụ hưởng


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi