bỏ qua nội dung chính

Giai đoạn C

Thực hiện và quản lý chiến lược

Các bước trong giai đoạn này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên và một số câu hỏi quan trọng khác nhằm bổ sung đầy đủ những mảnh ghép của tiến trình Thương mại hóa+, giúp bạn khám phá cách thức làm cho giải pháp công nghệ của bạn phù hợp với nhu cầu thị trường.


Bước 7: Thực hiện chiến lược Thương mại hóa+, bao gồm tìm kiếm nguồn lực và thương lượng các điều kiện sử dụng giải pháp công nghệ

Bước 7 sẽ giúp bạn hiểu được cách:

  • Thuyết trình các giá trị của giải pháp công nghệ với khách hàng, người tiêu dùng, hoặc nhà đầu tư tiềm năng,
  • Thương lượng điều kiện sử dụng các loại tài sản trí tuệ khác nhau,
  • Hoàn thiện các hợp đồng pháp lý nhằm bảo hộ giải pháp công nghệ và phù hợp với mục tiêu tác động và trách nhiệm với tổ chức và pháp lý,
  • Xây dựng các quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược.

Tìm hiểu từ PGS.TS. Trần Thị Định (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) về tầm quan trọng của việc lắng nghe, cởi mở và thích ứng khi đàm phán với khách hàng.


Bước 8: Quản lý các mối quan hệ Thương mại hóa+ nhằm đảm bảo chiến lược được thực thi và tối ưu hóa các cơ hội mới

Mục tiêu của Bước 8

  • Cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ tin cậy,
  • Tầm quan trọng của việc tiếp tục gắn kết và giao tiếp cởi mở với các đối tác, và
  • Cách tạo ra cơ hội mới cho thương mại hóa khoa học và tạo tác động tích cực từ nghiên cứu.

Hãy nghe Tiến sĩ Trương Minh Thái (Đại học Cần Thơ) giải thích lý do tại sao nên duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

 


Bước 9: Đánh giá các đóng góp và tác động của giải pháp công nghệ cho phát triển bền vững (của xã hội, môi trường và kinh tế)

Bước 9 nhằm giúp bạn hiểu được:

  • Những đóng góp mà các giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho sự thay đổi về xã hội, môi trường và kinh tế (cả tích cực và tiêu cực),
  • Cách xây dựng uy tín và tính hợp pháp cho một tổ chức hoặc nhóm nghiên cứu, tạo điều kiện cho thương mại hóa thành công.

Hãy nghe chị Nguyễn Phương Thảo (Công ty CP Nguyên Khôi Xanh) giải thích về các giá trị mang lại từ đánh giá tác động, qua đó chứng minh rằng mô hình sản xuất của họ đã góp phần vào sự phát triển bền vững và mang lại nhiều cơ hội kinh doanh.