bỏ qua nội dung chính

Bạn sẵn sàng chưa?

Điểm khởi đầu cho việc thương mại hóa nghiên cứu là khác nhau đối với mọi người. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng thương mại hóa⁺ có thể giúp bạn tìm ra mình đang thực hiện tới giai đoạn nào của tiến trình này và việc tiếp theo mà bạn cần làm.

Đánh giá mức độ sẵn sàng thương mại hóa⁺ của bạn

Đánh giá mức độ sẵn sàng thương mại hóa⁺ đã được phát triển để giúp bạn biết nên khởi đầu từ đâu và làm cách nào định hướng thực hiện tiến trình Thương mại hóa⁺ cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn.

Bạn có thể sử dụng Đánh giá mức độ sẵn sàng Thương mại hóa⁺ khi bắt đầu tiến trình hoặc trong khi thực hiện bất kỳ bước nào trong tiến trình Thương mại hóa+. Để sử dụng bảng câu hỏi đánh giá, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và đánh giá mức độ sẵn sàng của giải pháp công nghệ mà bạn cung cấp dựa trên sáu khía cạnh của “mức độ sẵn sàng” cần thiết để thương mại hóa khoa học thành công và có khả năng tạo tác động.


Danh sách kiểm tra của bạn

Trước khi bắt đầu, bạn sẽ cần xác định xem có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào đối với khả năng thương mại hóa giải pháp công nghệ của bạn hay không.

Hãy xem xét ba câu hỏi sau:

1. Giải pháp công nghệ của bạn “sẵn sàng” gia nhập thị trường ở mức độ nào?

Điều quan trọng là nghiên cứu của bạn phải được phát triển đến mức độ có thể mang lại kết quả nhất quán và có thể lặp lại ở các thí nghiệm (chứng minh tính khả thi), và bạn cũng phải có thể luôn đảm bảo sẽ đạt được kết quả như vậy cho khách hàng tiềm năng và người dùng cuối.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là giải pháp công nghệ của bạn được phát triển đầy đủ để phục vụ thị trường. Tiến trình phát triển hoàn thiện công nghệ sẽ có thể tiếp tục diễn ra song song với tiến trình Thương mại hóa⁺.

2. Ý tưởng của bạn đã được công khai chưa?

Có bất kỳ nào giải pháp hiện có hoặc đối thủ cạnh tranh tiềm năng nào trong lĩnh vực của giải pháp công nghệ của bạn không? Bạn cần phải biết liệu ý tưởng công nghệ của bạn có phải là mới lạ và chưa từng được ai tiết lộ hay biết đến trước đó hay không. Điều này bao gồm bất kỳ ý tưởng nào đã được chia sẻ công khai, từ các ý tưởng được chia sẻ thông qua đăng ký sở hữu trí tuệ, bài báo trên tạp chí, sản phẩm thương mại, bài báo và bài trình bày tại hội nghị khoa học, và áp phích hoặc blog.

Việc khám phá những nội dung đã và chưa được tiết lộ công khai là cơ sở quan trọng giúp bạn quyết định xem có nên tiến hành thương mại hóa cho giải pháp công nghệ của bạn hay không.

3. Cơ quan cấp nguồn tài trợ có cho phép bạn tiến hành thương mại hóa không?

Nếu giải pháp công nghệ của bạn được phát triển bằng cách sử dụng một nguồn tài trợ tài chính như quỹ tài trợ, quyên góp, hoặc cấp vốn, thì bạn cần đảm bảo rằng bạn đã nắm được các điều khoản và điều kiện liên quan trong thỏa thuận tài trợ đối với kết quả nghiên cứu của mình.

Tham khảo thỏa thuận tài trợ của bạn để tìm hiểu xem có bất kỳ hạn chế nào về những gì mà bạn có thể hoặc không thể thực hiện với kết quả nghiên cứu của mình hay không.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu, hãy tạo một tài khoản trực tuyến và truy cập vào Đánh giá mức độ sẵn sàng thương mại hóa⁺.

Hãy bắt đầu!