bỏ qua nội dung chính

Đối tác

Sách ‘Sổ tay Thương mại hóa+’ và Hướng dẫn trực tuyến về tiến trình Thương mại hóa⁺ do một nhóm các nhà nghiên cứu, chuyên gia về thương mại hóa, và đại diện chính phủ từ Úc và Việt Nam đồng xây dựng và thử nghiệm..

Gặp gỡ đối tác


Thương mại hóa⁺ được chương trình Aus4Innovation hỗ trợ nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác về thương mại hóa khoa học tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm