bỏ qua nội dung chính

Lựa chọn lộ trình thương mại hóa⁺

Công cụ này sử dụng bốn tiêu chí để ra quyết định, giúp bạn tìm ra cách thức thương mại hóa phù hợp với giải pháp công nghệ của mình nhất.

Các tiêu chí này là:

  • Khách hàng tiềm năng,
  • Các điều kiện và rào cản thị trường,
  • Các điều kiện tiếp nhận công nghệ hoặc rào cản trong áp dụng, và
  • Tiềm năng tiếp cận thị trường của giải pháp công nghệ của bạn.
  1. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công cụ.
  2. Tiếp tục đánh giá 

Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi