bỏ qua nội dung chính

Lựa chọn lộ trình thương mại hóa⁺

Công cụ này sử dụng bốn tiêu chí để ra quyết định, giúp bạn tìm ra cách thức thương mại hóa phù hợp với giải pháp công nghệ của mình nhất.

Các tiêu chí này là:

  • Khách hàng tiềm năng,
  • Các điều kiện và rào cản thị trường,
  • Các điều kiện tiếp nhận công nghệ hoặc rào cản trong áp dụng, và
  • Tiềm năng tiếp cận thị trường của giải pháp công nghệ của bạn.
  1. Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Lựa chọn lộ trình thương mại hóa⁺
  2. Tiếp tục đánh giá 

Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi