bỏ qua nội dung chính

Các bước thực hiện

Bạn đã có kết quả nghiên cứu và sẵn sàng bắt đầu thương mại hóa? Rất tốt! Hãy cùng nhau tìm hiểu tiến trình Thương mại hóa⁺.

Tiến trình Thương mại hóa+ có ba giai đoạn (Giai đoạn A, B và C) và chín bước để hướng dẫn bạn đưa kết quả nghiên cứu của mình vào một thị trường phù hợp.

Điều quan trọng là phải thấu hiểu vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết, tại sao thị trường lại quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, các bên liên quan là ai, và những ai có thể muốn sản xuất và mua công nghệ được tạo ra từ nghiên cứu của bạn.

Tiến trình Thương mại hóa+ của bạn có thể ví như một bức tranh làm bằng các mảnh ghép với nhau. Mỗi mảnh ghép, tức là mỗi bước, đều cần thiết. Tuy nhiên, bạn có thể hoàn thành chúng theo bất kỳ trình tự nào để đạt được mục tiêu thương mại hóa và tác động của mình.

Nhấp vào từng mảnh ghép để tìm hiểu thêm về từng bước của tiến trình Thương mại hóa+.

Mục đích của mỗi bước là để kiểm tra và xác thực các giả định, để thu thập các thông tin mới giúp hạn chế rủi ro và giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng. Hãy tìm hiểu thêm dưới đây!